HeaderCover

Känn dig trygg med oss

När du använder dig av Marknan.se kan du känna dig trygg med att vi gör allt för våra användares säkerhet. Vi granskar alla annonser som publiceras hos oss och avstår dagligen från att publicera annonser som anses olämpliga eller inte håller vår miljöpolicy.

Vi finjusterar vårt regelverk löpande för att anpassa oss till aktuella händelser och rådande marknad. Vill du veta mer om vårt säkerhetsarbete får du gärna kontakta oss.

About Us Image
About Us Image

Vår säkerhetsprocess

  • Vi granskar alla inkommande annonser innan dom publiceras på vår marknadsplats.
  • Annonser granskas utifrån svensk lag och våra egna regler.
  • Vi gör löpande kontroller av annonser och användare.
  • Vi samarbetar med polisen och andra myndigheter för att förhindra olagliga aktiviteter på vår plattform.
  • Vi använder oss av Swedbank Pay för att säkerställa ett säkert betalningsflöde.